Увс аймгийн Өмнөговь сумын ИТХ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын ИТХ

Увс аймгийн Өмнөговь сумын ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн Өмнөговь сумын ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Урамшуулал олгох тухай
ЗАХИРАМЖ
2023-12-21 А/12
2 2023 ОНЫ 12 САРЫН 14- 15-НЫ ӨДРҮҮДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛУУД
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-14 14/01-14/08
3 Урамшуулал олгох тухай
ЗАХИРАМЖ
2023-09-26 А/17
4 нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-22 13/01
5 СУМЫН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ XIII ХУРАЛДААНЫГ ТОВЛОН ЗАРЛАЖ, ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ЗАХИРАМЖ
2023-09-15 А/16
6 Сумын 2023 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-28 12/01
7 Сумын Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-05-10 11/01
8 Сумын Засаг дарга С.Өлзийг огцоруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-13 10/01
9 Санал хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-13 10/02
10 Сумын 2023 оны Шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-13 10/04
11 Төлөөлөгчийн ёсзүйн дүрэм шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-13 10/05
12 Сумын аюулгүйн нөөцийн өвсний үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-13 10/06
13 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/01
14 Сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/02
15 Сумын 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/03
16 Төлөөлөгчийн ёсзүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/04
17 Сумын 2023 онд эзэмшүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/05
18 Сумын 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/06
19 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/07
20 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/08
21 Сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/09
22 Хөрөнгө бүртгэлд тусгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 9/10
23 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажиллах журмыг шинэчлэн баталж, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-13 8/01
24 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-13 8/02
25 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-13 8/03
26 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-13 8/04
27 Төсөл сонгон шалгаруулах тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-13 8/05
28 Сүүжийн давсны орд газрын тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-20 7/05
29 Сумын 2022 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-20 7/01
30 Хүсэлт уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-20 7/02
31 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах цэг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-20 7/03
32 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-20 7/04
33 Хурлын Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/02
34 Нутгийн өөрийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагад Төлөөлөгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/03
35 Сумын хөгжлийн тэргүүлэх салбар, чиглэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/05
36 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/06
37 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/07
38 Орон тооны бус Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/08
39 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/09
40 Сумын 2022 оны Шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/10
41 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 А/111
42 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 А/108
43 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-22 А/109
44 Сумын 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-18 5/04
45 Сумын 2022 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-18 5/05
46 Сумын 2022 онд эзэмшүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-18 5/06
47 Сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-18 5/07
48 Сумын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-18 5/08
49 Сумын Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-17 5/02
50 Сумын хөгжлийн 2021 оны жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-17 5/03
51 Сумын ИТХ-ын ээлжит V хуралдааныг товлон зарлаж, хэлэлцэх асуудлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-07 А/99
52 Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-15 А/97
53 Малчдын бүлэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-09 А/96
54 Эрдэнэбүрэний усан цахилгаан станцын тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-08 4/01
55 Сумын ИТХ-ын ээлжит бус IV хуралдааныг товлон зарлаж, хэлэлцэх асуудлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-28 А/94
56 Сумын 2022 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-30 А/93
57 Менежментийн төлөвлөгөө дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-14 А/90
58 Агнуурын бүс нутаг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-14 А/91
59 Цэрэнцэгийн нөхөн сэргээлтийн талаар авах арга хэмжээ
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-14 А/92
60 2021 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-13 3/01
61 Чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-13 3/02
62 Чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-13 3/03
63 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-29 А/86
64 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-29 А/87
65 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-29 А/88
66 Сумын ИТХ-ын III хуралдааныг товлон зарлаж, хэлэлцэх асуудлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-29 А/89
67 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 А/85
68 Хүсэлт уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-25 А/86
69 Байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 А/78
70 Орчны бүсийн зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 А/79
71 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 А/80
72 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 А/81
73 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 А/82
74 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 А/83
75 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-08 А/84
76 Багуудад оноосон нэр өгөх саналыг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-09 А/76
77 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-09 А/77
78 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-25 А/72
79 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-25 А/73
80 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-25 А/74
81 ИТХ-ын байнгын дэгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/01
82 Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/02
83 Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/03
84 2020 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/04
85 2021 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/05
86 Сумын хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/06
87 Сумын 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/07
88 Сумын 2021 онд эзэмшүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/08
89 Сумын 2021 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/09
90 Малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-15 2/10
91 Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-12 11/02
92 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-05 1/01
93 Тооллогын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-05 1/02
94 Сумын ИТХ-ын даргыг сонгож батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-05 1/03
95 Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийг сонгож батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-05 1/04
96 Сумын Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-05 1/05
97 Сумын ИТХ-ын хороодыг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-05 1/06
98 2020 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-28 А/01
99 Хүсэлт уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-28 XII/02
100 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-12-24 А/26
101 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-12-23 А/24
102 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-12-23 А/25
103 Нөхөх төлбөр олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-12-18 А/23
104 Сумын ИТХ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-12 11/01
105 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-12 11/04
106 Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-12 11/06
107 2020 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-12 11/05
108 Сумын эдийн засаг, нйигмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-12 11/03
109 үндсэн хуулийн өдөр тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-12-04 А/01
110 Сумын ИТХ-ын хуралдааныг товлон зарлаж, хэлэлцэх асуудлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-12-03 А/21
111 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-12-03 А/22
112 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-11-01 10/01
113 Сумын 2020 оны өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-11-01 10/02
114 Сумын 2020 оны эзэмшүүлж, хамгаалах газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-11-01 10/03
115 2019 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-11-01 10/04
116 Улаанбаатар явах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-10-25 А/20
117 Хөрөнгийн үнэ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-10-18 А/16
118 Агнуурын бүс нутаг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-10-18 А/17
119 Менежментийн төлөвлөгөө дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-10-18 А/18
120 Сумын ИТХ-ын хуралдааныг товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-10-18 А/19
121 Зөвшөөрөл өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-24 А/15
122 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-23 А/14
123 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-09-13 А/13
124 Урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-07-09 А/12
125 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 А/09
126 Хамтарсан баг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 А/10
127 Сумын соёлын байгууллагын ажлын талаар авах арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-06-12 А/11
128 Чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/01
129 Чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/02
130 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/03
131 Сумын байгаль орчныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/04
132 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/05
133 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/06
134 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/07
135 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/08
136 Хог хаягдал цэвэрлэх өдөр тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/08
137 Кластерийн хилийн цэс тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/09
138 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-04-19 9/03
139 Сумын ИТХ-ын IX хуралдааныг товлон зарлаж, хэлэлцэх асуудлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-04-04 А/08
140 Сумын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-13 А/07
141 Сумын ИТХ-ын IX хуралдааныг товлон зарлаж, хэлэлцэх асуудлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-07 А/05
142 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-03-07 А/06
143 Хандив тусламж авах өрхийн нэрс батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-01-24 А/03
144 Багийн ИНХ-ын дарга нарын ажилд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-01-24 А/04
145 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2019-01-04 А/02
146 Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-21 8/08
147 Үүрэг чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-21 8/09
148 Сумын оны тэргүүний байгууллага, хүмүүсийг шалгаруулах журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-21 8/10
149 оны үйл ажиллагааны тайлангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-20 8/01
150 Сумын Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-20 8/02
151 Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-20 8/03
152 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-20 8/04
153 Сумын нэгдсэн халаалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-20 8/05
154 Сумын оны гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-20 8/06
155 Сумын 2019 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-12-20 8/07
156 Хөрөнгө бүртгэлд тусгах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-12-19 28
157 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-05 7/01
158 Сумын 2019 оны өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-05 7/02
159 Сумын 2019 оны эзэмшүүлж, хамгаалах газрын хэмжээ, байршлыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-05 7/03
160 Газрын төлбөрийн хувь хэмжээг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-05 7/04
161 Газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-05 7/05
162 Ховд голын гольдиролыг хэвийн байдалд оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-05 7/06
163 Тайланд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-11-01 27
164 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-10-16 26
165 Хяналтын хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-24 25
166 Сумын аварга малчин шалгаруулах журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-09-20 25
167 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-07-03 23
168 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-25 19
169 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-25 20
170 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-06-25 21
171 Шинээр бий болсон хороололд нэр өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-20 16
172 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-04-20 17
173 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-05 12
174 Сонгогдсон өрхүүдийг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-03-01 11
175 Сумын Тамгын газрын автомашины тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-02-22 10
176 Багийн ИНХ-ын дарга нарын ажилд үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-02-02 09
177 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-02-02 08
178 Шагналд тодорхойлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-16 05
179 Шагналд тодорхойлох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-16 06
180 Үндсэн хуулийн өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-09 03
181 Хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-09 04
182 Тодорхойлолт дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2018-01-05 01

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1306
510 / 39%
413 / 32%
187 / 14%
196 / 15%